Urszula Tarasiewicz photography

© Urszula Tarasiewicz
ulatarasiewicz@gmail.com
+48 791 570 108 Warszawa

Me as someone else

"Somewhere between the banks of the great toenail and the tip of the hair on top of the head should be in "our self".The fact of its existence is obvious because it tells us about our deepest sense. Who or what more we are, if not just our selves? The only exception is Rimbaud, claiming that "I am someone else," but we all know how it is with these artists. "
Artur Przybysławski

Ja to ktoś inny

“ Gdzieś pomiędzy brzegiem paznokcia wielkiego palca stopy a czubkiem włosa na szczycie głowy powinno znajdować się nasze ja. Fakt jego istnienia jest oczywisty, bo mówi nam o nim nasze najgłębsze poczucie.Czym lub kim bardziej jesteśmy, jeśli nie sobą właśnie? Wyjątek stanowi tylko Rimboud twierdzący, że “Ja to ktoś inny “, ale wszyscy wiemy, jak to jest z tymi artystami. “
Artur Przybysławski