Urszula Tarasiewicz photography

© Urszula Tarasiewicz
ulatarasiewicz@gmail.com
+48 791 570 108 Warszawa

SDH "Central" was the main trading point in Łódź during my childhood. I remember a trip from Zgierz to Central, empty taxi stands, tram 46 from Kiliński Square and beautifully painted salesmen, hair stacked, mannequins arranged in a row, plastic autumn leaves at the exhibition. After years I decided to return with the camera to this place. I was attracted to people who work there, empty places in shop windows, old set designs and mannequins. This is my trip to my childhood, the time has stopped there. "

SDH "Central" was established on 29.08.1972 as one of the branches of the Universal Food Co-operative. Until the end of the PRL, it was the most prestigious retail outlet in Łódź, and its best years were experienced in the "Gierek era" when it was an oasis of prosperity and a touristic object of compatriots from all over the country. Movable stairs, an extremely wide range from household appliances, through clothing, to art. food and goods imported, and at the top cafe - all in the heart of Łódź at the intersection of Piotrkowska and the new W-Z route.
Michał Sobolewski

SDH „Central“ był głównym punktem handlowym w Łodzi za czasów mojego dzieciństwa. Pamiętam podroże ze Zgierza do Centralu, puste postoje taksówek, tramwaj 46 z placu Kilińskiego i panie sprzedawczynie pięknie umalowane, włosy ułożone, manekiny ustawione w rzędzie, plastikowe liście jesienne na wystawie.Po latach postanowiłam wrocić z kamerą do tego miejsca. Urzekli mnie ludzie, którzy tam pracują, puste miejsca po stanowiskach sklepowych, stare scenografie i manekiny. Jest to moja wycieczka do lat dziecinstwa , czas się tam zatrzymał."

SDH „Central“ powstał 29.08.1972 roku jako jeden z oddziałów Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Do końca PRL-u był najbardziej prestiżową placówką handlową w Łodzi, a najlepsze lata przeżywał w „epoce Gierka“, kiedy to był oazą dobrobytu i obiektem wycieczek rodaków z całego kraju. Ruchome schody, niezwykle szeroki asortyment od AGD, przez odzież, po art. spożywcze i towary z importu, a na górze kawiarnia – wszystko to w samym sercu Łodzi przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i nowej trasy W-Z.
Michał Sobolewski