Urszula Tarasiewicz photography

© Urszula Tarasiewicz
ulatarasiewicz@gmail.com
+48 791 570 108 Warszawa

The Spirit of the city.

Different cities have different energies. There are places that bring peace and those that remain gloomy atmosphere. A series of photos The Spirit is an attempt to describe the energy prevailing in large cities is a metaphor of stress, loneliness, closed in his own world.

Różne miasta mają odmienne energie. Są miejsca, które przynoszą spokój i takie które utrzymują ponurą atmosferę. Seria zdjęć Duch miasta to próba opisania energii panującej w dużych miastach, to metafora stresu, samotności, zamknięcia we własnym świecie.